P o d n i k e j

PŘEHLED KURZŮ:


  1. PODNIKATELSKÝ PLÁN 1 (předpoklady pro podnikání, identifikace vlastních schopností, hledání prostoru na trhu)
  2. PRÁVNÍ PŘEDPISY PRO PODNIKATELE (druhy firem, živnostenský zákon, obchodní zákoník, zákoník práce, zákon o účetnictví, zákon o sociálním zabezpečení, úřední proces založení živnosti - potřebné podklady žádosti, kontakty na úřady, jak postupovat při žádosti, zákonné lhůty atd.)
  3. PODNIKATELSKÝ PLÁN 2 (identifikace konkurence, využití konkurenčních výhod, základní strategie podnikatele)
  4. FINANCE A INVESTICE (finanční rámec podnikatelského plánu, tvorba plánů investic, úvěry)
  5. MANAŽERSKÉ DOVEDNOSTI 1 (kompetence a osobnost MNG, koncepce řízení)
  6. ÚČETNICTVÍ PODNIKATELSKÉ SFÉRY (základy účetnictví pro podnikatelky, daně, odpisy)
  7. MARKETING A OBCHOD 1 (obch. strategie, spotřebitel, výrobek, cena)
  8. MANAŽERSKÉ DOVEDNOSTI 2 (plánování, vedení a týmová práce, rozhodování, delegování, kontrola)
  9. MARKETING A OBCHOD 2 (reklama, inzerce, os. prodej)

WORKSHOP:

Jedná se o dvoudenní akci, během které všechny účastnice dané výukové skupiny odprezentují své podnikatelské záměry. Akce proběhne min. 14 dní před veřejnou prezentací podnikatelských záměrů (investorský den). Každá z klientek bude mít 1,5 hod na prezentaci svého podnikatelského záměru (představení produktu/služby, obchodní, finanční a marketingový plán). Během tohoto času získá zpětnou vazbu nejen od svých kolegyň ve skupině, ale též od moderátora workshopu, jímž bude zkušený podnikatel.

INVESTORSKÝ DEN:

Akce inspirovaná pořadem České televize "Den D" (originální formát BBC, Dragons´ Den). Cílem akce je podrobit podnikatelské plány zúčastněných žen odborné kritice zkušených podnikatelů. Na akci budou do odborné poroty pozváni zkušení podnikatelé a potenciální investoři.

Přihlášení

Kontakty

Občanské sdružení STUDNICE
Krátká 2
301 17  Plzeň

tel. +420 378 229 465
+420 602 255 786
e-mail:
eva.sykorova@studnice-os.cz