P o d n i k e j

Podnikej2 (CZ.1.04/3.4.04/88.00378)

Období realizace: 1.11.2012 – 30.9.2014

Realizátor:  Občanské sdružení STUDNICE

Hlavní cíl projektu: poskytnout ženám podporu a informace potřebné k zahájení podnikání

Klíčové aktivity:

1) Podnikatelské semináře

Vzdělávací semináře, které poskytnou informace o všech aspektech podnikání. Výuka bude probíhat kombinovanou formou, přičemž teoretické části mohou klientky předstudovat samostatně za pomoci vytvořených e-learningových materiálů.

Témata:

 • Podnikatelský plán
 • Právní předpisy pro podnikatele
 • Finance a investice (finanční rámec podnikatelského plánu, tvorba plánů investic, úvěry)
 • Manažerské dovednosti
 • Účetnictví podnikatelské sféry
 • Marketing a obchod

2) Workshopy

Prezentace vlastních podnikatelských záměrů a práce ve skupině pod patronací zkušeného podnikatele. 

3) Investorský den

Prezentace podnikatelských plánů před investory ve stylu pořadu „Den D“.

4) Poradenství, asistence při zahájení podnikání

Konzultace podnikatelských plánů (relevance podnikatelského záměru, alokace potřebných zdrojů, finanční plán, marketingový plán atd.). Praktická pomoc při získávání zdrojů potřebných k zahájení činnosti. Poradenství, případně osobní asistenci, při úředním procesu zahájení podnikání.

5) Investorský portál

Propagace výstupů projektu, možnost prezentovat podnikatelský záměr.

Cílová skupina:

 1. Ženy vracející se po rodičovské dovolené nebo péči o závislého člena rodiny na trh práce
 2. Ženy začínající podnikání či plánují zahájit samostatnou výdělečnou činnost
  • zaměstnankyně (ženy, které aktuálně mají platný pracovní poměr, ale hodlají samostatně podnikat)
  • dlouhodobě nezaměstnané (více jak 6 měs.)
  • ženy vracející se po RD na trh práce
  • ženy se základním vzděláním či nízkou úrovní kvalifikace

Podmínky účasti:

 1. vratná záloha 1000,-- Kč
 2. poskytnutí osobních údajů pro účely evidence EU projektu
 3. vytvoření podnikatelského záměru - na konci projektu (představení produktu/služby, obchodní, finanční a marketingový plán)

Bližší informace o projektu lze získat na tel.: 378 229 490, 602 255 786, e-mail: info@matky.cz.

Projekt je spolufinancován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR, tudíž účast v projektu je BEZPLATNÁ.

Přihlášení

Kontakty

Občanské sdružení STUDNICE
Krátká 2
301 17  Plzeň

tel. +420 378 229 465
+420 602 255 786
e-mail:
eva.sykorova@studnice-os.cz